đọc khuôn mặt

Thể LoạI đọc khuôn mặt
Ý nghĩa tâm linh của Sanpanku Eyes
đọc khuôn mặt
Có nhiều thông tin cho rằng những người có đôi mắt Sanpanku được cho là được ban cho sức mạnh tâm linh. Sanpankus có khả năng nhìn thấy trước các sự kiện trong tương lai và có thể nhìn thấy tương lai. Tôi đã có nhiều người hỏi ý nghĩa của việc có đôi mắt với ba mặt trắng. Màu trắng ở phía dưới được người Nhật gọi là Sanpaku. Tròng mắt không chạm vào đáy mí mắt của bạn,